Książka za Punkty

PROGRAM ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY Z DNIEM 1.01.2013!

*UWAGA! PONIŻSZY REGULAMIN może ulec zmianie/aktualizacji.
[Ostatnia aktualizacja: 4.07.2012]

****

ZBIERAJ PUNKTY i ODBIERAJ NAGRODY

PROGRAM

KSIĄŻKA ZA PUNKTY

Czym jest PROGRAM i jaka jest jego idea?

Program „książka za punkty” jest programem lojalnościowym, dzięki któremu wyrażając swoją opinię na temat książek i publikując ja na naszym portalu, możesz zdobywać książki. Idea polega na tym, iż pisząc recenzję ulubionej powieści, zbierasz punkty, które później możesz wymienić na dowolnie wybraną przez siebie nagrodę w postaci książki.

Jak zbierać punkty?

Aby uzyskać punkty, należy zarejestrować się w programie (Jak to zrobić ? Przeczytaj regulamin, pkt 1.2). Następnie napisać recenzje, wysłać ją na wskazany w regulaminie adres i czekać na opinię komisji przydzielającej punkty. Przydzielone przez komisję punkty zostają naliczone na twoje konto, jeżeli praca spełni warunki określone w pkt 1.3 regulaminu.

Jak wymienić punkty na nagrodę?

Jeśli zebrałeś odpowiednią ilość punktów (patrz regulamin pkt. 2.3), możesz wymienić ją na dowolną książkę z katalogu, który możesz pobrać tu:

KATALOG punktów i nagród [W reedycji: 04.07.2012]

Regulamin i wymogi uczestnictwa w programie:

1.0 Postanowienia ogólne.

1.0.1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w programie „Książka za Punkty”, mającego charakter ogólnopolski, a uczestnictwo w nim zawarte jest na czas nieokreślony.

1.0.2 Program skierowany jest do wybranych osób zarejestrowanych w systemie ParanormalBookS, będących osobami fizycznymi.

1.0.3  Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

1.0.4 Okres trwania programu: 30.12.2012

1.1. Zasady przystąpienia do programu.

1.1.1 Do programu mogą przystąpić osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i złożeniu poniższego oświadczenia.

1.1.2   Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

1.1.3   Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu.

1.1.4.   Zezwalam na wykorzystywanie moich recenzji, napisanych na potrzeby programu  ”Książka za punkty”,  bezpłatnie na użytek portalu ParanormalBookS i zrzekam się wszelakich roszczeń  do zamieszczonej pracy.

1.1.5.   Oświadczam, iż samodzielnie napisałem recenzje, nie kopiowałem cudzych prac, fragmentów recenzji i artykułów itp.  (wyjątek stanowią opisy książek i cytaty).

1.1.6 Oświadczam, iż nadesłana recenzja, nie była nigdzie wcześniej publikowana.

1.1.7  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu wyżej wymienionemu programu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)”

1.2. Ogólne zasady programu.

 1. Po przystąpieniu do programu, za każdą nadesłaną recenzję Uczestnik otrzymuje od 1pkt do 55 pkt, w zależności od oceny komisji przydzielającej punkty.
 2. Punkty są przydzielane Uczestnikowi tylko wtedy, gdy jego praca zostanie opublikowana (bądź zatwierdzona, że nadaje się do publikacji) na portalu ParanormalBookS.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość ingerencji w treść pracy, w celu dostosowania jej do wymogów publikacji na portalu ParanormalBookS.pl.
 4.   Warunkiem publikacji pracy na portalu, jest uzyskanie min. 30 punktów. Praca Uczestnika, która nie przekroczyła tego progu – nie będzie publikowana a punkty nie będą naliczane.
 5. Punkty za pracę będą przydzielane przez komisję według poniższych kryteriów:
 6. KRYTERIA PUNKTOWANIA
 7. Uczestnik gromadzi na swoim koncie punkty, które w każdej chwili mogą być zamienione na nagrody stosownie do ich wyceny punktowej, wskazanej w katalogu nagród programu. KATALOG NAGRÓD
 8. Punkty nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny ani przekazane innym Uczestnikom.
 9. Punkty naliczane są raz na 3 miesiące.
 10. Zamieszczane w informacjach o produktach zdjęcia mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego prezentowanych książek w zakresie koloru oraz widocznego na zdjęciu skaz. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Uczestnika (np.: kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zamówionej nagrody. Wiążące informacje na temat wyposażenia znajdują się w  opisie nagrody.
 11. Jeżeli Uczestnik przez 3 miesiące po zgłoszeniu i otrzymaniu numeru identyfikacyjnego, nie nadeśle swojej pracy, zostanie automatycznie usunięty z listy Uczestników programu.
 12. Jeżeli Użytkownik przez 5 miesięcy od nadesłania ostatniej swojej pracy, nie nadeśle nowej, zostanie automatycznie usunięty z listy Uczestników programu.
 13.   Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika w ciągu 14 dni od dokonania wymiany punktów na nagrodę, w postaci książki. Regulamin wysyłki: klik
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania lub wycofania nagrody z programu z przyczyn niezależnych od niego.

1.3 Zasady rejestracji Uczestnika w programie

1.  Uczestnik chcący wziąć udział w programie, musi uprzednio się zarejestrować.

1.1  Rejestracja, odbywa się na drodze emaliowej. Rejestracja jest przyjmowana pod adresem:

kzap.paranormalbooks@gmail.com (uwaga! nowy adres!)

1.2 Aby zgłoszenie rejestracyjne zostało przyjęte, uczestnik musi spełnić następujące wymogi:

1.2.1 Treść e-maila powinna być zatytułowana: Zgłoszenie – KzaP

1.2.2 W treści wiadomości należy umieścić dane: imię i nazwisko, pseudonim, wiek, adres zamieszkania, e-mail kontaktowy  i poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu wyżej wymienionego programu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.) i oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuje regulamin programu „Książka za punkty”

1.3 Po otrzymaniu zgłoszenia, Uczestnik otrzyma 3-cyfrowy indywidualny numer identyfikacyjny. Numer, ten należy zapamiętać.

 

1.4 Zasady wysyłania prac w programie

1.4.1. Po zarejestrowaniu, Uczestnik może przystąpić do czynnego udziału w programie.

1.4.2 Prace należy wysyłać na adres: kzap.paranormalbooks@gmail.com

1.4.3 Treść e-maila powinna być zatytułowana: Recenzja – KzaP

1.4.4 W treści wiadomości należy umieścić dane: 3 cyfrowy numer identyfikacyjny, przyznany w procesie rejestracji.

1.4.4 W załączniku należy umieścić: plik tekstowy z recenzją, który zatytułowany będzie według poniższego schematu:

[Twój 4-cyfrowy kod identyfikacyjny] – tytuł książki recenzowanej- autor recenzowanej książki

Np. [012] Pan Tadeusz – A. Mickiewicz

1.4.5 Każdy uczestnik po wysłaniu pracy otrzyma w ciągu 72 h e-mail potwierdzający jej przyjęcie.

1.5  Zasady pisania i oceniania prac w programie

1.5.1 Od uczestnika programu wymaga się, by 100%  napisanych przez siebie recenzji było związanych z książkami wydawanych przez wydawnictwa z poniższej listy:

Amber, Prószyński i S-ka, Jaguar, Erica,  Mak, Galeria Książki, Bukowy Las, Dwójka bez Sternika, Replika, Fabryka Słów

Jeśli w dniu wymiany uzbieranych punktów Uczestnik nie będzie spełniał powyższego warunku, przyznanie nagrody zostanie odroczone do czasu spełnienia go.

1.5.2 Przyznawanie punktów : klik

1.5.3 W ciągu miesiąca Uczestnik może nadesłać maksimum 3 recenzje.

1.5.4 Nadesłana recenzja nie może przekraczać 2 stron (czcionka 12, Arial, marginesy normalne (2,5×2,5cm))

 1. Postanowienia końcowe.
  1. Organizator ma prawo zmienić treść Regulaminu i katalogu nagród. Wszelkie zmiany będą umieszczone w niniejszym regulaminie.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Programu Partnerskiego, jeśli ten przestanie spełniać kryteria z rozdziału I. pkt.2.
  3. Wszelkie spory powstałe z tytułu uczestnictwa w promocji będą rozwiązywane przez Organizatora, którego decyzje będą wiążące i ostateczne.