60uncji książek

60 uncji książki00

60uncji książek za jeden impuls!

PREMIERA: 2 czerwiec 2013

Czym jest PROGRAM?

60uncji książek  jest programem,  w którym  za jeden twój pomysł, mający urozmaicić i tchnąć nowe życie w ParanormalBooks, dostaniesz 2 kg paczkę zawierającą górę książek! Liczy się każdy pomysł i nie ważne, czy  będzie on dotyczył nowego quizu,  aplikacji, kategorii postów, akcji czy ulepszenia już istniejących rzeczy. Znaczenie ma tylko Impuls i twój udział w rozwoju ParanormalBooks!

Formularz zgłoszeniowy:

Swoje pomysły należy nadsyłać na adres blog.paranormalbooks@gmail.com, wpisując:

a) w temacie wiadomości: 60 uncji ksiazek– twój nick na PB

(np.: 60uncji książek – Kerach)

b) w treści wiadomości: imię i nazwisko, nick używany przez Ciebie na PB + zarys twojego pomysłu + poniższe oświadczenie:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy, biorącej udział w Programu „60uncji książek” na portalu paranormalbooks.pl i akceptuje regulamin Programu w którym biorę udział.

(np.:  imię i nazwisko: Anna Kowalska, nick: Kerach, mój pomysł: coś tam…. ,Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy, biorącej udział w Programu „60uncji książek” na portalu paranormalbooks.pl i akceptuje regulamin Programu w którym biorę udział.)

c) w załączniku (opcjonalnie): zarys twojego pomysłu o rozmiarze max. 5MB

Regulamin:

I.Wstęp

1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora, czyli portal ParanormalBooks.pl w terminie 2.06.2013 do 2.12.2013.

2. Organizator oświadcza, że konkurs zwany dalej Programem nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

II. Rozwinięcie

1. W ciągu miesiąca jedna osoba  do Programu może nadesłać max. trzy zgłoszenia.

2. W Programie może uczestniczyć każdy Użytkownik zarejestrowany na paranormalbooks.pl, bez względu na wiek.

3. Nadesłanie zgłoszenia, wiążę się z równoczesnym przekazaniem praw autorskich i patentowych Organizatorowi do nadesłanej pracy. Jeśli nadesłany projekt zostanie wdrożony, Uczestnik nie ma prawa domagać się jakiegokolwiek wynagrodzenia pieniężnego z tego powodu.

4. Uczestnik, którego projekt zostanie wybrany do wdrożenia zostanie o tym poinformowany drogą emailową. Nagroda w postaci książek, zostanie wysłana do Uczestnika zgodnie z Regulamin Konkursów Ogólnych. Uczestnik ma prawo wybrać 60 uncji książek z listy nadesłanej przez Organizatora. Paczka z książkami wraz z opakowaniem nie mogą przekraczać 1,71 kg.

5. Użytkownicy paranormalbooks.pl, będą mogli zobaczyć listę wybranych projektów, opublikowaną na łamach portalu, w każdą pierwszą niedzielę danego miesiąca.

6. Organizator odpowiada na nadesłane zgłoszenia TYLKO wyłącznie w wypadku, gdy  zostanie ono zaakceptowane  do wdrożenia. W wypadku, gdy zostanie nadesłane kilka podobnych projektów, w razie wdrożenia, nagrodę otrzyma Uczestnik, który jako pierwszy nadesłał zgłoszenie.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Programu, lub po jego zakończeniu.

8. Udział w Programie jest jednocześnie zgodą na niniejszy regulamin, dodanie adresu e-mail uczestnika do listy subskrypcyjnej Paranormalbooks oraz, w przypadku wygranej, zamieszczenie nicku przy ogłaszaniu rozwiązania na stronie Organizatora.

 TEMATY WYCZERPANE:

Prosimy nie nadsyłać pomysłów, związanych z ankietami w stylu „Głosuj na TOP5 książek/autorów/itp.”